Terapèutic

IOGA TERAPÈUTIC - IOGATERAPIA

Es prepara una rutina que l'alumne pot seguir a casa mantenint un seguiment de la mateixa conjuntament amb el professor.


També es realitzen tutories per aquelles persones que desitgin avançar i aprofundir més en la seva pràctica (o Shadana).

Yogaterapia Sant Boi Dharana

Aquest tipus de Ioga, centrat en la salut, es realitza de manera individual conjuntament amb el professor, i s'ajusta la pràctica a allò que la persona desitja potenciar en aquell moment:


Dolències o lesions físiques

Salut mental

Embaràs

Iniciació a la meditació

Tècniques de relaxació

Respiració

etc.

Ioga terapèutic Sant Boi
Yoga terapeutico Sant Boi
Yogaterapia Sant Boi
Iogaterapia Baix Llobregat