Aposta social

Aposta social

Compromís i responsabilitat amb els que més ho necessiten

El Centre Dharana desenvolupa la seva Aposta Social a diferents nivells:


    P
ràctica Iòguica Desinteressada (SEVA).


El Centre i tots els seus alumnes, col·laboren mensualment amb Unicef i Cruz Roja per tal de recolzar les seves activitats, tals com combatre la pobresa infantil i/o donar ajuda a nivell internacional.

Aposta social Dharana - UNICEF
Aposta social Dharana - CREU ROJA


    R
ecollides periòdiques d'aliments.


Col·laborem amb Creu Roja Sant Boi (Av. de la Marina, 1) organitzant recollides periòdiques d'aliments o productes de primera necessitat.

Recollida d'aliment a Sant Boi - Dharana

Recollida de galetes i cereals per esmorzars de nens i nenes en col·laboració amb Creu Roja Sant Boi.


    C
onveni amb l'Associació Equilibri.


L'associació de familiars de malalts mentals Equilibri té un conveni amb el Centre Dharana i tots els membres de la seva associació poden venir a fer classes de Ioga Suau cada dimarts a les 10:30h i divendres a les 17:30h.

Salut mental Dharana - EQUILIBRI